Trang Chủ  > Tin Tức

TÂN NIÊN CÔNG TY ( 2019 )

Khai tiệc đầu năm, theo truyền thống thì mọi năm công ty đều tổ chức tân niên liên hoan công ty, chuẩn bị một năm làm việc hiệu quả nhất

TẤT NIÊN CÔNG TY ( 2018 )

Sau một năm làm việc, theo truyền thống thì mọi năm công ty đều tổ chức tất niên liên hoan công ty, tổng kết kết quả làm việc trong 1 năm vừa qua

CHUYẾN ĐI NGOẠI KHOÁ 2018 - PHAN THIẾT

Ngoài những giờ làm viễ mệt mỏi, Công ty thường tổ chức các buổi ngoại khoá cho các anh em xả stress

CÔNG TY TẤT NIÊN ( 2017 )

Sau một năm làm việc, theo truyền thống thì mọi năm công ty đều tổ chức tất niên liên hoan công ty, tổng kết kết quả làm việc trong 1 năm vừa qua

DU LỊCH BÌNH ĐỊNH-PHÚ YÊN ( 2017)

Ngoài những giờ làm viễ mệt mỏi, Công ty thường tổ chức các buổi ngoại khoá cho các anh em xả stress
« 1 2 »